بارون شعر دلتنگی

شعر و شعر و فقط شعرپدر بزرگ عزیـزم نفست قـدرت مـــــا بــــود

چشمــان تـو منظـومۀ خورشید وفــا بـود

در عمق نگـــاهت پـــدرا، حس عمیقــی

دیـدم کــه بـه زیبــاییِ احســاس خدا بـود

در مکتب فــرهیختنت، عشــق و حقیقت

ارکـان درخشــان و قدمهـــایِ رسـا بـود

یـادم نـرود چهــرۀ پــاک تـو پدر جـــان

آنگــاه کـه دستــان نجیبت به دعــا بـــود

از مـرگ اَلمنــاک تـو بـابـــا چه بگــویم

در چشم من از رفتن تو، اشک عزا بـود

آن خــاطره و مهـر تـو از دل نـه بَرآیــد

فردوس مکانت، که دلت مهد سخـا بــود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

salam az hame kheyl kheyli ozr mikham vaghean sharmandam ke dir ap kardam halam ta emrooz khoob nabood bebakhshid man in modat dar soooge pedarbozorgam booodam ie jooor baram shok bod omidvaram mano bakhshide bashid

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

inam cake tafalodammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۹ | 14:1 | kimia | |
Design By : nightSelect.com